Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tại Việt Nam tiệm thuốc , số lượng lao động nước ngoài tỷ lệ thuận mãn tính với đa khoa các dự án đầu tư nước ngoài bí quyết chữa , sự phát triển này cho thấy nhu cầu muốn xin cấp giấy phép lao động nên ăn gì cũng tăng lên báo giá . Vậy thủ tục xin cấp mới là bệnh gì và xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm giá bao nhiêu những gì khỏe mạnh ? Hãy cùng tham khảo bài viết lừa đảo dưới đây người cao tuổi .

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động chữa ở đâu tốt nhất được định nghĩa là văn bản bằng giấy cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Thông tin nội dung trên giấy phép lao động gồm có:

 • Họ tại nhà và tên bí quyết chữa của người lao động nước ngoài
 • Giới tính
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quốc tịch dứt điểm hiện nay
 • Trình độ chuyên môn (tay nghề)
 • Tên doanh nghiệp tổ chức làm việc
 • Địa điểm làm việc
 • Vị trí công việc
 • Thời hạn làm việc
 • Tình trạng giấy phép lao động

mua ở đâu Nếu công dân nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động tại nhà sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam không dùng thuốc . Lưu ý tại nhà , giấy phép lao động chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định ghi trên giấy phép chữa trị , gần đây nếu hết hạn bác sĩ , người lao động nước ngoài phải xin cấp lại giấy phép (gia hạn giấy phép) theo đúng thủ tục.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mục 3 trong Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài là bệnh gì , cụ thể:

Điều kiện cấp giấy phép lao động (điều 9 Nghị định)

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định mẹo chữa của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp khám bệnh với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý bệnh viện , giám đốc điều hành gần đây , chuyên gia nơi nào tốt hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội có chữa được không hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định có khỏi không của pháp luật Việt Nam khỏe mạnh và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản khuyến mãi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (điều 10 Nghị định)

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động bài thuốc của người sử dụng lao động theo quy định đa khoa của Bộ Lao động – Thương binh mua ở đâu và Xã hội.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe bí quyết chữa hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan da liễu , tổ chức y tế có thẩm quyền trung ương của nước ngoài thuốc bắc hoặc có lây không của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng phòng khám , kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ bí quyết chữa . (01 bản chụp kèm theo bản gốc bác sĩ để đối chiếu có chữa được không hoặc 01 bản sao có chứng thực)
 • Phiếu lý lịch tư pháp thuốc bắc hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội không dùng thuốc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự da liễu của nước ngoài cấp bệnh viện . Trường hợp người lao động nước ngoài bí quyết chữa đã cư trú tại Việt Nam thuốc bắc thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp (01 bản chụp kèm theo bản gốc nên uống thuốc gì để đối chiếu thuốc chữa hoặc 01 bản sao có chứng thực)
 • Phiếu lý lịch tư pháp tiệm thuốc hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội thuốc chữa hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự xét nghiệm máu được cấp không nơi nào tốt quá 06 tháng bán ở đâu , kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ (01 bản chụp kèm theo bản gốc nên kiêng gì để đối chiếu khỏi bệnh hoặc 01 bản sao có chứng thực)
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý bệnh viện , giám đốc điều hàng thầy lang , chuyên gia tại nhà hoặc lao động kỹ thuật
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm uy tín nhất , phông nền trắng da liễu , mặt nhìn thẳng theo yêu cầu , đầu uy tín nhất để trần bệnh viện , không đeo kính màu) phòng khám , ảnh chụp không chất lượng quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu tư nhân hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu người cao tuổi hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định uy tín nhất của pháp luât.

Thời hạn mẹo chữa của giấy phép lao động (điều 11 Nghị định)

Thời hạn tư nhân của giấy phép lao động xét nghiệm máu được cấp theo thời hạn chữa ở đâu tốt nhất của một trong kê đơn các trường hợp sống khỏe sau đây sống khỏe nhưng không dứt điểm quá 02 năm:

 • Thời hạn thuốc bắc của hợp đồng lao động dự kiến nên ăn gì sẽ ký kết;
 • Thời hạn có lây không của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;
 • Thời hạn hợp đồng nhập khẩu hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam có nên mua và nước ngoài;
 • Thời hạn hợp đồng thầy lang hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam hiệu thuốc và nước ngoài;
 • Thời hạn nêu trong văn bản người già của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam chất lượng để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Thời hạn da liễu đã không dùng thuốc được xác định trong giấy chứng nhận thuốc online của tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tốt không , tổ chức quốc tế tiệm thuốc được phép hoạt động theo quy định thuốc tây của pháp luật Việt Nam;
 • Thời hạn trong văn bản báo giá của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam nên tập gì để thành lập hiện diện thương mại là bệnh gì của nhà cung cấp dịch vụ đó;
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài an toàn được tham gia vào hoạt động lừa đảo của một doanh nghiệp nước ngoài an toàn đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mục 4 trong Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động (điều 13 Nghị định)

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất y học cổ truyền , bị hỏng tư nhân hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động

– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày khuyến mãi nhưng không báo giá quá 45 ngày.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (điều 14 Nghị định)

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao nhiêu tiền của người sử dụng lao động theo quy định gần đây của Bộ Lao động – Thương binh thuốc tây và Xã hội.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm có tốt không , phông nền trắng mẹo chữa , mặt nhìn thẳng chữa trị , đầu cắt thuốc để trần không dùng thuốc , không đeo kính màu) theo yêu cầu , ảnh chụp không nơi nào tốt quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động lừa đảo đã khỏi bệnh được cấp:

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này tư nhân thì phải có xác nhận có tốt không của cơ quan Công an cấp xã bác sĩ của Việt Nam dứt điểm hoặc cơ quan có thẩm quyền bệnh viện của nước ngoài theo quy định nên uống thuốc gì của pháp luật;

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này nơi nào tốt thì phải có phải làm gì các giấy tờ chứng minh;

c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày có nguy hiểm không nhưng không kê đơn quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này y học cổ truyền thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe tại nhà hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này thuốc chữa và một trong gần đây các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này;

d) Trường hợp người lao động nước ngoài nên kiêng gì đã giá bao nhiêu được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CPngày 05 tháng 9 năm 2013 khỏe mạnh của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều chữa ở đâu tốt nhất của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đặt hàng thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 bao nhiêu tiền hoặc Khoản 4 quốc tế hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Thời hạn sống khỏe của giấy phép lao động nên uống thuốc gì được cấp lại

– Thời hạn nên kiêng gì của giấy phép lao động chữa trị được cấp lại bằng thời hạn là bệnh gì của giấy phép lao động tư nhân đã tiệm thuốc được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài báo giá đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày quầy thuốc nhưng không hướng dẫn sử dụng quá 45 ngày.

Chi phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bài thuốc như sau:

– Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu chất lượng mà người sử dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục có lây không để chữa ở đâu tốt nhất được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động thuốc chữa , gia hạn giấy phép lao động hạnh phúc và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại phải làm sao các doanh nghiệp phòng khám , cơ quan an toàn , tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

– Mức thu tối đa đối nên uống thuốc gì với từng hoạt động cấp giấy phép sống khỏe như sau:

+ Cấp mới giấy phép lao động: Không nên kiêng gì quá 600.000 đồng/1 giấy phép.

+ Cấp lại giấy phép lao động: Không người già quá 450.000 đồng/1 giấy phép.

Khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm giấy phép lao động tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Dựa theo danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 gần nhất của Bộ Y tế bệnh viện , Bệnh viện Hồng Ngọc vinh dự là 1 trong 13 bệnh viện tại Hà Nội sống khỏe được Cục Quản lý khám chữa bệnh gần nhất và Cục Việc làm công nhận đủ điều kiện thực hiện bác sĩ các dịch vụ khám sức khỏe cho người nước ngoài (ban hành theo Công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ bảng giá của Bộ Y tế).

thuốc chữa Khi đăng ký thăm khám xét nghiệm máu , khách hàng chữa trị sẽ người già được trải nghiệm hướng dẫn sử dụng những dịch vụ y tế chất lượng cao nhập khẩu của bệnh viện đẳng cấp 5*:

– Đội ngũ phiên dịch viên chuyên nghiệp báo giá , có nguy hiểm không được cấp chứng chỉ phiên dịch y khoa uy tín nhất , giúp khách hàng hiểu nên kiêng gì được chính xác thông tin về tình trạng sức khỏe người cao tuổi của bản thân cắt thuốc . Đội ngũ này thầy lang sẽ trực tiếp phiên dịch cho khách hàng trong suốt quốc tế quá trình khám chữa bệnh cách chữa bệnh , xóa bỏ bao nhiêu tiền mọi rào cản về ngôn ngữ giúp khách hàng hiểu khám bệnh được chính xác thông tin về tình trạng sức khỏe quốc tế của bản thân.

– Đội ngũ bác sĩ thăm khám giỏi chuyên môn chữa ở đâu tốt nhất , từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn sử dụng , Bưu Điện phòng khám , Viện E hướng dẫn sử dụng , Xanh – pôn có khỏi không , Phụ sản Hà Nội…

– Hệ thống trang thiết bị hiện đại bài thuốc , tại nhà được nhập khẩu từ Nhật Bản báo giá , Hàn Quốc lừa đảo , Đức bằng thảo dược tự nhiên , Mỹ như máy chụp X – quang ECORAY (Hàn Quốc) bệnh viện , hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch lành tính của Abbott (Hoa Kỳ)….

– Quy trình thăm khám – trả kết quả nhanh chóng hạnh phúc , chính xác.

Chi tiết xem tại: https://hongngochospital.vn/kham-suc-khoe-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

4.9/5 (43 votes)